ORGANISATORHøgskolen i Oslo (HiO) er landets største statlige høgskole, med over 10 000 studenter og 1000 tilsatte. Hoveddelen av våre studietilbud er profesjonsutdanninger.

HiOs sju avdelinger tilbyr bachelor- og masterstudier på flere områder og et phd-program i profesjonsstudier. I tillegg har høgskolen et omfattende etter- og videreutdanningstilbud

Avdeling for lærerutdanning har om lag 2400 studenter på helårsbasis innenfor allmenn- og førskolelærerstudier, samt masterstudier i barnehagepedagogikk og flerkulturell og internasjonal utdanning. I tillegg deltar flere tusen lærere i ulike etterutdanningstiltak, konferanser o. l. som avdelingen arrangerer.
Avdelingen har om lag 210 ansatte.
Virksomheten styres av et avdelingsstyre med 9 medlemmer og ledes av dekan (faglig leder) og avdelingsdirektør (administrativ leder.)


Avdeling for lærerutdanning er vertsskap for prosjektet Glitterbird – Art for the Very Young.