ORGANISATORSkovtofte Socialpædagogiske Seminarium
Tilbyder uddannelse i professionsbachelor som pædagog. Uddannelsen varer 3 ? år, hvoraf de 18 måneder foregår i praktik i forskellige pædagogiske tilbud.
Skovtofte er kendetegnet ved høj grad af projektorienteret undervisning, som gør de studerende aktive i deres tilegnelse af viden, og træner dem i at tænke tværfagligt.
Skovtofte har desuden to særlige linier som adskiller det fra andre seminarier. Siden 2001 har vi udbudt en idrætslinie, hvor studerende med særlige kompetencer eller erfaringer indenfor en idrætsgren kan blive optaget. Idrætten har på mange måde et godt tag i det pædagogiske felt, og de studerende herfra har derfor gode muligheder for at komme ud og arbejde med deres interesseområde.
 
Siden 2003 har vi ligeledes tilbudt en musiklinie, hvor kravet til de studerende er, at de er aktive musikudøvere. Disse studerende får på seminariet en pædagogisk vinkel på deres musikalske kunnen, og skal i deres praktik finde anvendelse for musikalske aktiviteter.
Skovtoftes motivation for at deltage i projekt Glitterbird ligger i, at vi ønsker at være med til at styrke hele det musisk-æstetiske felt indenfor det pædagogiske område. Det mener vi kræver, at der kommer en øget bevidsthed om betydningen af selv at være kulturelt skabende og at møde kunst af høj kvalitet. Vi mener derfor det er vigtigt at få gjort kommende pædagoger interesserede i feltet, og vores studerende på musiklinien vil blive knyttet til projektet som observatører og diskussionspartnere.

Skovtofte er med i det betingede CVU København og Nordsjælland.