MÜVÉSZEK


PROMOTION-MATERIAL FOR DOWNLOAD (.ZIP FILE: 46MB)


TODA (Csoda gyereknyelven) – a Kolibri Színház csoportja

A Kolibri Színház bábművészei, Bodnár Zoltán, Szívós Károly, Tisza Bea és Török Ágnes, a bábozás legmodernebb irányzatait és a babákkal való játék legősibb gesztusait ötvözik előadásukban. Orosz Klaudia bábjai egyszerű játékelemekből összeállíthatóak, s a szemünk láttára az előadás során új és új formát öltenek. Az etűdök sorozata a kisgyermek rácsodálkozását a világra, saját képességeinek kibontakoztatását tárja elénk. Az előadásban elhangzó dalok, mondókák egy része gyermekfolklór, másik része jeles zeneszerzők által komponált gyerekdalok. Ezek mindegyike ismerősen cseng a magyar gyerekek fülének, hiszen generációról generációra hagyományozódik anya és gyermeke közötti kapcsolatot erősítve, ahol nem annyira a szavak jelentése, mint inkább azok ritmusa és a közös játék öröme a meghatározó.

Elöadják: 
Tisza Bea                
Bodnár Zoltán                
Török Ágnes                
Szívós Károly

Díszlet-jelmez:
Orosz Klaudia,

Zenész:
Novák János

Rendezés: a társulat www.szinhaz.hu/kolibri

(click image for video)

Yvette Bozsik (choreographer) - "FOUR SEASONS"

Bozsik Yvette Társulat

A Bozsik Yvette Társulat a modern tánc és zene elemeiböl egy, a négy évszakon átívelö eseménysort készítettek, amelyben groteszk, de ugyanakkor lírai vizuális elemeket ötvöztek, saját stílusukat a megcélzott korosztály speciális igényeihez igazítva. Az elöadásban az alkotók megismertetik a gyerekekkel az évszakok színeit, hangjait, fényeit, jellemzö állatait és növényeit; egy-egy évszak hangulatát egy kislány élményein keresztül.   Elöadják: Fülöp Tímea, Góbi Rita, Gombai Szabolcs Jelmez: Nagy Fruzsina Díszlet: Juristovszky Sosa és Vati Tamás Zene: Vajdai Vilmos Koreográfus: Bozsik Yvette Társrendezök: Bozsik Yvette és Vajdai Vilmos www.ybozsik.hu

 

(click image for video)Attila Cicero Racz (choreographer) - "OUR YARD"

Erdön-mezön-udvaron - Rácz Attila Társulat

Táncos játék kicsiknek, egy falusi udvarház és környéke már ismert vagy most felfedezendö, padláson, ólban, istállóban lakó, gerenda alatt, odúban fészkelö, sásban és rekettyésben búvó, csak titkon megleshetö kicsinyke és nagyobbacska állatairól. Szélröl, napocskáról, esöröl, mindarról, ami déd- és nagyszüleink gyermekkorában még a mindennapi élet komoly játéka volt. Hajnal a mezőn – az ébredö a legelöt pásztortilinkó, a juhnyáj csengöcskéi, a marhacsorda kolompja és diócsörgö hangjaival idézzük fel
Tavaszváró – a magyar néphagyomány a tavasz eljövetelét a fecske megérkezéséhez köti, mely madár a tavaszváró-tavaszvarázsló gyermekdalok legföbb szereplöje Vadgalambok „tánca" - párválasztó csalogatós tánc, mely a fiatal lányok, fiúk ismerkedését jeleníti meg
Lovacskás – régi, Erdélyben még a mai napig is élö, kiscsikót utánzó fiútánc
Béka és gólya – a régi magyar gyermekmondókák tréfás játéka, melyben a béka mindig megmenekül attól, hogy gólyaebéd  váljon belöle Kecskés – állatutánzó játék, a kecskebörböl készült pásztorhangszer, a duda és a kecskefigura találkozása Szalagozás – eljegyzési tánc
Tücsöklakodalom – a fiatal lányok, legények kedvelt játéka és táncalkalma, mely az udvarlást forgós csárdással és fogócskázó tánccal kelti életre
Alkonyodó – madárka fészkére száll, a nyáj hazatér, mindenki nyugovóra tér Elöadják: Rácz Attila, Skaliczky Andrea, Szokolay Dongó Balázs Jelmez: Skaliczky Andrea, Díszlet: Rácz Attila, Zene: Szokolay Dongó Balázs Koreográfus-rendezö: Rácz Attila(click image for video)