"Se min Kjole - Karstein Solli


Première 29. September 2005

”Se min kjole……….” av Karstein Solli Produksjoner
(ca 25 min.)
Scenekunst for barn under 3 år en produksjon initiert av ”Glitterbird – Art for the Very Young.”

Kunstnerisk  målsetting for SE MIN KJOLE…… er å gi barn under 3 år mulighet til å oppleve kunst, glede seg over kunstnerisk erfaring og gi de et flerfasettert kunstuttrykk . I SE MIN KJOLE... vil de oppleve et komplekst scenisk uttrykk basert på installasjon, dans , lyd / video og skulpturelle kostymer.

Installasjonen blir plassert i et gallerirom/museum el teater og organisert på en måte som skal utfordre den voksne og  barnet til å gå inn i denne kunstopplevelsen. Denne  bryter med prinsippet scene/sal og konvensjonell forventning av evt å skulle ”konsumere” opplevelsen. 

Målet er  å få barnet/foreldre/den profesjonelle oppdrager(barnehagepersonell) til å være i et likestilt estetisk møte mellom kunstner/barn og ”oppdrager”.

Det ligger en stor utfordring i at dette kan være barnets aller første møte med kunst. Verdien ”i dette  møtet”  ligger  like mye i hvordan det kommuniseres der og da fra de medvirkendes side (hvordan de blir tatt imot, sett og hørt og hvordan det er for barna og forlate stedet) i balanse med de kunstneriske virkemidler.

Kommunikasjon mellom kunstner og et enkelt  barn er vel så viktig som kommunikasjon med en hel gruppe. Det vil være begrenset antall barn og voksne til stede under forestillingen.

Tema
I ”Se min kjole…” er det primært de formale aspektene som er konseptuelt tema. Det vil si at det er komponentene installasjon, dans, lyd, video( skal benyttes i lite format som lyskilde i installasjonen)  i seg selv som er grunnlaget for utvikling av tema og innhold.

Gjennom  tema skal barnas opplevelsesmuligheter utfordres via sansene. Lyden vil være sentral og de visuelle elementene i selve kjolen vil kunne gi impulser til barna. Kjolen som installasjon er en slags mor/kvinneskikkelse, men jeg unngår bevisst en entydig framstilling/symbolsk fastsetting av denne. Kjolen er også ”et sted”, et slags telt som man kan komme inn og ut av.

Berøring av materialer vil gi lyd og understreker sansning via det taktile, så vel som at annen lyd ”plasseres av musiker i og utenfor kjolen. Det er også mulig her å leke med lyd som forvinner /kommer tilbake og at det er mulig å lokalisere lyden for barna innenfor en akustisk ramme.

Hvilke tolkninger de voksne gjør vil være et aspekt og barnas opplevelser noe annet. Jeg søker å åpne for et metaforisk landskap med formelmentene snarere enn et entydig budskap.Tema (temaer) vil i løpet av prøveperioden bli definert nærmere av alle involverte da dette blir formulert gjennom progresjonen i prosessen.

Scenario /forløp
To dansere, en kvinne og en mann samt en musiker er de som utløser handling i og omkring installasjonen. I starten vil  danserne ta imot publikum. Den mannlige musikeren er inne i kjolen og ikke synlig. Han manipulerer/skyver kjolen innenifra slik at den ”danser” og forflytter seg på gulvet, dette avstedkommer lyd fra selve kjolen og fra musiker.

Naivistisk tekst og stemmepartitur blir skrevet av undertegnede og inngår i den koreografiske strukturen. Slutten vil være fokusert om en interaktiv del hvor utøvere og foreldre/barn vil kunne gå inn under selv kjolen. Her vil de kunne oppleve ” en ny verden” av visuelle og auditive elementer.

Installasjonen er 3 til 4 m i diameter og  høy og er konstruert av billedkunstner Eivind Reierstad. Installasjonen vil kunne taes opp og ned å være mulig å plassere i ulike rom med en minimums takhøyde. Kostymene er i overensstemmelse med kjoleinstallasjonen og har elementer fra den.
Kostymeansvarlig er Svein Ove Kirkhorn.

Lyd og musikkansvarlig er Johannes Bergmark, musiker og instrumentoppfinner.
Lyder skal  for det meste være akustiske og mulig for barna og lokalisere/plassere i rommet. Tekster består av små tekstbrokker i en naiv stil basert på gjenkjennbare  ord  og lyder som små barn kan oppfatte. (Karstein Solli)

Video/ lys i begrenset omfang inne i kjolen og i rommet hvor presentasjonen finner sted.

Det er lagt stor vekt på utvelgelsen av kunstnere med henhold til faglig ballast innenfor sitt område. Dette for å få til et utfyllende og komplimenterende ”crossovermøte” mellom oss som involverte kunstnere. I tillegg til at de to danserne har dansefaglig bakgrunn er deres evne i å kommunisere med små barn under 3 år også tatt i betraktning for medvirkning i prosjektet.

Scenerom
Beregnet for presentasjon er gallerirom og museumslokaler. Installasjonen er konstruert for å kunne taes opp og ned og dermed fraktes til ulike gallerirom. Det kan også være aktuelt å vise ”Se min kjole...” i teaterrom under forutsetning av at publikum og utøvere er på samme plan og at scenerommet har en lys inndekning.

Medvirkende
Marianne Skjeldal - danser
Eivind Reierstad - billedkunst og video/lys
Svein Ove Kirkhorn - kostymer
Johannes Bergmark - til vurdering som musiker/komponist /instrumentmaker
Karstein Solli – regi/koreografi/dans

Produsent/Prosjektansvarlig
Karstein Solli Produksjoner
Kongens gate 16 /0153 Oslo
Tlf 22 41 42 82            Mob. 90862598
e-mail- karstein@karstein.no

Turne
Premiere Stenersenmuseet i Oslo torsdag 27. oktober 2005
Turne i Budapest oktober 05
Andre visninger i Norge  05/06
Visning i Paris Oktober 06(klikk på bildet for slideshow)